Klasická masáž

Klasická (švédská) masáž se používá pro nápravu ztuhlého svalstva, bolestivých kloubů, při bolestech páteře, umí odstranit bolesti hlavy a jiných zdravotních potíží. Při této masáži se pracuje hlavně se svaly pohybového ústrojí.... Více informací »

Seznam masérů
Klasická masáž

Pohyb jako prevence i zdroj radosti

Vždy si dokážeme najít spoustu výmluv, proč něco dělat nemůžeme. Často si vytváříme nejrůznější domněnky o věcech, které jsme ani nezkusili. Více informací »

Seznam masérů
Pohyb jako prevence i zdroj radosti

Sportovní masáž

Sportovní masáž je obdobná klasické, avšak se zaměřením na sportovce a důraznější propracování svalstva. Hmaty rychlejší,intenzivnější. Rozeznáváme několik druhů sportovních masáží-relaxační, povzbuzující, mezi výkony,...

Seznam masérů
Sportovní masáž

Reflexní masáž

Reflexní masáž je manuální léčebný zásah na povrchu těla v místech druhotných základním onemocněním reflexně vyvolaných změn

Seznam masérů
Reflexní masáž

Kosmetická masáž

Kosmetická masáž patří mezi nejúčinnější úkony v kosmetice. Během ošetření je třeba absolutního klidu, mimické svaly jsou uvolněné. Gradační křivka masáže pomalu stoupá, intenzita masáže se stupňuje a ke konci opět klesá....

Seznam masérů
Kosmetická masáž

Lymfatická masáž

Lymfatická masáž je ucelený soubor speciálních hmatů na aktivaci mízních uzlin a rozproudění toku lymfy (mízy). Masáž se provádí bez masážních prostředků. Vhodná na otoky a taktéž jako regenerační procedura

Seznam masérů
Lymfatická masáž

Vyhledávání

Novinky

Cech ZP masérů

28.10.2014


Ve dnech 7. - 8. 11. se zúčastníme srazu CECHU ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH MASÉRŮ v Karlových Varech

Hledáme krajské delegáty

16.04.2014


Hledáme osoby pro koordinaci projektů v daných krajích. V případě zájmu nás prosím kontaktujte na info@ascm.cz

382 Kč

04.09.2013


To je průměrná cena za 60 min masáže v ČR.

Projekt stážistů

23.07.2013


Podíleli jsme se na sestavování šablon pro stážisty v oboru ,,masér. Více na: www.stazevefirmach.cz

Etický kodex

Jako člen ASČM slibuji, že budu dodržovat a uctívat tento etický kodex:

 

VZTAHY MASÉRA A KLIENTA

 • Budu sloužit zájmům a požadavkům svých klientů a poskytovat jim služby v nejvyšší kvalitě
 • Zavazuji se poskytovat služby za jasných, předem daných podmínek
 • Zavazuji se s klienty komunikovat zodpovědně, pravdivě, bez předsudků a vždy naši komunikaci i veškeré údaje o nich udržovat jako přísně důvěrné v tajnosti
 • Jsem si vědom důležitosti svého jednání, svých slov, svých činů, své praxe a jejich dopadů na klienta
 • Zavazuji se bez výjimek absolutně dodržovat a svým jednáním a chováním nenarušovat důstojnost klienta
 • Vždy jednám promyšleně a znám dopad svých technik
 • Nikdy svou nedbalostí neohrozím klientovo zdraví
 • Respektuji klientovy přání a požadavky
 • Respektuji právo klienta na odpočinek, či právo na odmítnutí, změnu nebo ukončení procedury
 • Mým cílem je navození příjemné, relaxační atmosféry
 • Mým cílem je individuální přístup ke klientům, přizpůsobení masáže jejich přáním a potřebám

 

PROFESIONALITA

 • Budu dodržovat veškeré zákony a hygienické požadavky, vztahující se k mé profesi
 • Dbám o svůj vzhled, upravenost a čistotu
 • Vždy budu mít vhodně a důstojně připraven prostor pro vykonání mých  služeb
 • Vždy před masérským výkonem zjistím anamnézu klienta a posoudím další postup a vhodnost jednotlivých praktik
 • Zavazuji se uvádět o sobě jen taková fakta, která jsou pravdivá a odpovídají skutečnosti
 • Provedu jen ty služby, pro které jsem kvalifikován, uznám vždy objektivně rozsah svých dovedností a praxe, pokud je to nutné odkážu klienta na odbornou pomoc do zdravotnického zařízení
 • Usiluji o profesní dokonalost, prostřednictvím pravidelných hodnocení, nalézám své silné a slabé stránky. Slabé stránky se snažím eliminovat a silné rozvíjím dále
 • Neustále rozšiřuje svoje odborné zkušenosti

 

ROZSAH PRAXE A VHODNÝCH TECHNIK

 • Nikdy nebudu provádět výkony, na které nejsem proškolen či jinak odborně připraven
 • Nebudu svými úkony suplovat činnost chiropraktika, osteopata, fyzioterapeuta, pediatra, ortopéda, psychoterapeuta, akupunkturisty, dermatologa, kosmetologa, dietologa, nebo jakékoliv jiné povolání či obor medicíny, pokud v něm nejsem patřičně certifikován
 • Na klientech nikdy neexperimentuji

 

 

„Uvědomuji si svoji důležitost, ale i odpovědnost“.